May 2024
SunMonTueWedThuFriSat
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
 

Tüzük

HAYATA DOKUN DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

(5253 sayılı Dernekler Kanununa göre 23.11.2004 tarihli resmi gazetede yayımlanan metindir.)

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1. Derneğin adı ‘HAYATA DOKUN DERNEĞİ’dir. Derneğin merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Beyazgül1 Sokak No.6 Büyükçekmece 34500 İstanbul’dur. Şubesi yoktur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma

Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanları

Madde 2. Hayata Dokun Derneği, kamu yararına hizmet vermek amacıyla, çalışmalarını toplumun temeli olan kadının bilinçlenmesi ve güçlenmesine katkıda bulunacak faaliyet ve araştırmalar gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. Kadının anne olmasından dolayı çocuk sorunlarını ve çocukla ilgili toplumsal destek çalışmaları da yapar.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde 3. Hayata Dokun Derneği’nin çalışma alanları:

1.    Kadınları toplumsal her alanda destekleyip bilgilendirerek; sosyal ve hukuksal haklarının farkındalığını artırmak.

2.    Kadının bilinçlenmesine katkıda bulunacak ücretli ve / veya ücretsiz toplantılar, kurslar, eğitim programları, paneller, seminerler, sosyal araştırmalar ve kadın farkındalığını pekiştirecek halk organizasyonları yapmak.

3.    Kadın bilinçlenmesi amacı için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, dernek çalışmalarını duyurmak için kadının bilinçlenmesine yönelik gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, TV ve radyo programına yapmak ve katılmak.

4.    Yurt içi ve dışındaki sivil toplum kuruluşları ve kurumlarla işbirliği içerisinde, yurt içi veya yurt dışında kadın konulu araştırma, organizasyon, toplantı ve seminerler düzenlemek. Yurtiçi ve Yurtdışında bulunan ticari, yarı ticari ve gayri ticari işletme, kişi, kurum, kuruluş ve organizasyonlardan bağış kabul etmek.

5.    Amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan gelirin karşılanabilmesi için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak.

6.    Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tahsis etmek.

7.    Kadın farkındalığının pekiştirilmesi amacıyla, uluslararası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

8.    Kadın bilinçlenmesine katkıda bulunacak faaliyetler gerçekleştirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve faaliyetlerine giren alan ve konularda işbirliği yapmak.

9.    Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak.

10.  Kadınların kimliklerini, kişisel bilgilerin mahremiyeti önceliğiyle üçüncü şahıs ve/veya kurumlarla paylaşılmaması ilkesini koruyarak aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmek.

·         Kadın Hakları konusunda hukuksal ve sosyal danışmanlık vermek,

·         İş yaşamındaki kadınların yaşamın her alanında desteklenmesini artırmak,

  • İşyerlerinde kadınlara yönelik istismara (Mobbing) karşı sosyal ve hukuksal bilinci artıracak faaliyetlerde bulunmak,
  • Terfi olanaklarının kısıtlanmasına karşı sosyal ve hukuksal eşitlik bilincinin oluşumuna destek vermek,
  • İş kadınlarının aile yaşamındaki psikolojik ve sosyal istismar öykülerini dinlemek, profesyonel çözümlerle yanlarında olmak, yol göstermek; sosyal, psikolojik ve hukuki danışmanlık vermek,

 

 1. Ev kadınlarının sosyal, ekonomik, kültürel alanda yeri ve rolleri ile ilgili bilgi paylaşımına önayak olmak

  • Aile içi şiddet – istismar konularında yardım etmek ve danışmanlık vermek,
  • Sosyal ve hukuksal alanda kılavuz olmak, yol göstermek,
  • Halk toplantıları düzenleyerek kadınlarla yüz yüze iletişime geçmek, bire-bir danışmanlık vermek,
  • Ev kadınların üretkenliğini artırmaya yönelik projelerle sosyal yaşamda aktif rol almalarını sağlamak,
  • Ev kadınlarının ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla onlara istihdam bilgileri, danışmanlık vermek ve işverenlerle ev kadınlarının Hayata Dokun Derneği kapsamında buluşmalarını sağlamak

 1.  Kadın infaz kurumundaki kadınların sosyal olarak desteklenmesine yardımcı olmak

·         Kadın infaz kurumundaki kadınlara eğitim programları düzenlemek

·         Kadın infaz kurumundaki kadınların sağlık sorunlarının belirlenmesi ve çözümüne yönelik faaliyetlerde bulunmak

·         Kadın infaz kurumlarındaki kadınların 0-6 yaş aralığındaki çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak

·         Kadın infaz kurumlarında kadınların sosyal yapılarına ve durumlarına yönelik araştırmalar yapmak

·         Kadın infaz kurumlarındaki kadınların istihdamına destek vermek

 1. Üniversite öğrencisi ve genç kadınların bilinçlenmesine yönelik toplantılar ve organizasyonlar yapmak. İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine kişi ve kurum bağlantılarıyla burs programı açmak, burs imkânları sağlamak amacıyla sosyal organizasyonlar düzenlemek.

 1. Kadın anne olmasından dolayı çocuklarla ilgili faaliyetler gerçekleştirmek.

·         Devlet korumasındaki altındaki çocukların ihtiyaçlarına destek vermek,

·         Devlet koruması altındaki okul yaşamalarını destekleyici eğitim programları oluşturmak,

·         Devlet koruması altındaki 0-2 yaş aralığındaki bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onların gelişimlerini destekleyici projeler yapmak. 

Hayata Dokun Derneği siyasi, dini ve hiçbir spekülatif alanda faaliyet gösteremez. Herhangi bir siyasi, etnik ya da dini zümrenin destekçisi ya da temsilcisi değildir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 4. Dernek, kadın hakları ve kadının bilinçlenmesi alanlarında yurt içinde ve dışında faaliyet gösterir. Kadının anne olmasından dolayı çocukla ilgili projeler üreterek çocuğun da sosyal alanda desteklenmesine katkıda bulunur.Madde 5. Derneğin ilk kurucuları aşağıda isim ve T.C. kimlik numaraları yazılı kişilerdir.

1.   Evrim Gözener                                  5545 92 65 494

2.   Pınar Taşdelen                                  3045 18 54 426

3.   İlknur Cantürk                                    3301 39 80 366

4.   Doğan Özcan                                                1724 32 93 472

5.   Mehmet Serhat Okan                       1302 81 89 800

6.   Cenk Turan                                        5815 91 06 364

7.   Onur Önen                                         4562 55 93 100

Derneğe üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şart ve şekilleri:

Madde 6. Üyelik: Derneğe üyelik şartlarını yerine getiren herkes üye olabilir. Üç türlü üyelik vardır.

1.    Asil üyelik

2.    Kurumsal Üyelik

3.    Onursal Üyelik

Madde 7. Üyelik şartları:

 1. Asil Üyelik

1.    Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

2.    18 yaşını doldurmuş olmak,

3.    Dernekler yasasına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu ve üyesi olmasına mani hali bulunmamak,

4.    Derneğin Yönetim Kurulu Üyelerinden en az birinin onay ve yazılı tavsiyesini almış olmak.

Üye olmak isteyenler www.hayatadokun.org sayfasındaki üyelik dilekçesi ve dilekçede yazılı yasal belgelerle Dernek Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla başvururlar.

Dilekçeler, Yönetim Kurulunca 30 gün içinde gerçekleşen Yönetim Kurulu’nda incelenip karara bağlanır ve ilgiliye bildirilir. Üyenin yıllık aidatının her yıl ödenmesi zorunludur.

 1. Kurumsal Üyelik: Kamu yararına katkıda bulunan tüm organizasyonlar, gayri ticari işletmeler, yarı ticari işletmeler ve ticari işletmeler Hayata Dokun Derneği’ne kurumsal üye olabilir. Kurumsal Üye’lerin Genel Kurul’da oy kullanma hakkı yoktur.

 1. Onursal Üyelik: Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan veya üye olmasında yarar bulunan, Yönetim Kurulu kararı ile bu ad altında üyeliğe alınan tüzel kişi ve şahıslardır. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz.

Madde 8. Üyeliğin sona ermesi: Üyelik çıkma ve çıkarılma ile son bulur.

 1. Çıkma: Üyelikten isteği ile ayrıldığını dilekçe ile bildiren kişinin kaydı silinir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 1. Çıkarılma: Aşağıdaki hususlar üyelikten çıkarılma nedenleridir:

o   Yazılı ikaz sonrasında üyelik aidatını 6 ay içinde ödememek,

o   Derneğin onur ve haysiyeti ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak,

o   Dernekler Yasası’na göre derneklere üye olma hakkını kaybetmek,

Maddede belirtilen herhangi bir durumun saptanması halinde üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulu kararıyla silinir.

Madde 9. Üyelerin hakları:

 1. Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve Dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
 2. Her asil üyenin Genel Kurul’da bizzat kullanması gereken bir oy hakkı vardır.

Derneğin Organları

Madde 10. Derneğin organları aşağıdaki gibidir:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu’dur.

Genel Kurulun olağan ve olağanüstü toplantı esasları, Çağrı ve Toplanma Zamanı

Madde 11. Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul üç yılda bir Mayıs ayında olağan olarak toplanır. Ancak Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

Madde 12. Çağrı usulü:

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.

Genel Kurul’a katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati ve gündemi mahalli bir gazetede ve derneğin internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilmek üzere veya elektronik posta aracılığıyla toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre 7 günden az, 60 günden fazla olamaz.


Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazete ve internet adresine ikinci ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Üyelerin toplantıya çağrılmasında bundan önceki paragraftaki usuller uygulanır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 13. Toplantı yeri:


Genel Kurul toplantıları öncelikle dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Zorunlu durumlarda Dernek Yönetim Kurulunun oybirliği ile aldığı kararla başka bir yerde de yapılabilir.

Madde 14. Toplantı yeter sayısı:

Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Madde 15. Toplantının yapılış usulü:


Toplantı, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Üyeler, Yönetim Kurulunca hazırlanan listelerde isimleri karşılarına imza atarak toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlanmış ise, durum tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ile yeterince kâtip üye seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Bütün tutanak ve belgeler bir hafta içinde yeni Yönetim Kurulu Başkanı’na, 3 hafta içinde mülki amirliğe intikal ettirilmek üzere yeni Yönetim Kurulu Başkanı’na verilir.

Madde 16. Toplantıda görüşülecek konular:

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmek istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 17. Genel Kurulun görev ve yetkileri:

 1. Dernek organlarının seçilmesi,

 1. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 1. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibraz edilmesi,

 1. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

 1. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazın satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.

Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul’da bireysel değil, ekip olarak oylamaya tabi tutularak seçilir. Yönetim Kurulu olmaya aday olan 7 asil 5 yedek üyeden oluşan ekipler Genel Kurul üyelerine sunulur, oylama sonunda en fazla oyu alan Yönetim Kurulu Aday Ekibi Genel Kurul’ca göreve getirilir.

Madde 18. Yönetim Kurulu görev ve yetkileri:

Yönetim Kurulu, derneğin yürütme organıdır. Yedi asil, beş yedek olmak üzere, genel kurulca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu bir başkan,  bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman, üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Yönetim Kurulunca belirlenen görevde koordinatörlük yapar. Yönetim kurulu toplantısına haklı bir sebep olmaksızın üç kez katılmayanların Yönetim Kurulu Üyelikleri düşer. Asil üyelerde boşalma olunca en çok oy almış yedek üye, göreve çağrılır; gerekirse yeni bir görev dağılımı yapmak suretiyle, yeni üyenin hangi göreve getirileceği Yönetim Kurulu’nca belirlenir.  


Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Genel Kurul kararlarını uygulamak ve Tüzüğün gereğini yerine getirmek,

 1. Hayata Dokun Derneği’nin kamu yararına ilişkin çalışmalarını kısa ve uzun süreli olarak planlamak ve uygulamak,

 1. İhtiyaç duyulan alanlarda gerekli yardımcı Yönetim Kurulu Alt Birimleri ve Çalışma Grupları oluşturmak, bunların etkinliğini düzenlemek ve denetlemek,

 1. Hayata Dokun Yönetim Kurulu, Derneğin kadın ve çocuk hakları alanında aşağıdaki çalışmalarını yürütür.

o   Kadın ve çocuk haklarında yapılan bilimsel araştırmaları teşvik etmek ve ödüllendirmek,

o   Yurtiçinde ve yurtdışında bilimsel araştırmalar ve / veya toplantılar tertip etmek ve bunlara katılmak,

o   Sosyal alanda halk eğitimi için çalışmalarda bulunmak ve bu olanakları sağlamaya çalışmak,

 1. Derneğe alınacak personel ve bunlara verilecek ücreti saptamak, Derneğin bütçesini tertip etmek,

 1. Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının korunmasını sağlamak,

 1. Dernek giderleri hakkında karar almak,

 1. Türk vatandaşı olmayanları ikametgâh belgeleriyle üye olarak kabul etmek,

 1. Gerekli görünen yerlerde Derneğin şubesinin açılmasını kararlaştırıp, Genel Kurulda teklif etmek ve Genel Kurulun onayı alındıktan sonra, kurucular kurulunu saptayıp yetki vermek,

 1. Gerekli ve derneğin amacına uygun hal ve olanaklarda kadın ve çocuk sığınma evi sağlamaya çalışmak,

 

 1. Gerekli görüldüğü hallerde, Genel Kurulun onayı alınarak, bilimsel çalışmalar ve ortak toplantılar yapmak gayesiyle kurulmuş diğer derneklerle birlikte kurulabilecek federasyon ve konfederasyonlara katılmak,

 1. Gerekli görüldüğü hallerde, başkanın önerisi ile özel alanlarda temayüz etmiş ve daha önce Yönetim Kurulu'nda görev yapmış üyeler arasından, oy hakkı olmayan üyeleri danışman statüsünde atamak; bu üyeleri gerektiğinde Yönetim Kurulu'na davet ederek görüşlerine başvurmak.

 1. Gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak.

 1. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurul’a sunmak.

 1. Bütçenin uygulanmasını sağlamak.

Madde 19. Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri:


Başkan: Hayata Dokun Derneği’ni yurtiçinde ve yurtdışında temsil etmek, Yönetim Kurul kararlarını uygulatmak, Kurulun toplantılarına başkanlık etmek, Derneği borçlu ve alacaklı duruma getiren belgeleri sayman ile beraber inceleyip onaylamak.

Başkan Yardımcısı: Yönetim Kurulu alt birimleri olan Danışma Kurulları ile Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlar, danışma kurulu taleplerini Yönetim Kurulu’na sunar.

Genel Sekreter: İç ve dış yazışmaları düzenler. Yönetim Kurulu gündemlerini hazırlar, gerekli defterlerin ve kararların yazılma ve bildirimlerini sağlar.

Sayman: Harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerinden ve değerli belgelerin saklanmasından sorumludur.

Üyeler: Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı ile katılır. Yönetim Kurulunca verilen görevleri direktör statüsünde üstlenirler.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: 3 kişiden oluşur. Genel Kurul’da seçimi kazanan başkanın Genel Kurul’a sunduğu Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinden ayrılması ya da görevlerine son verilmesi  üzerine göreve çağrılırlar.


Madde 20. Yönetim Kurulu’ndan Çıkma, Çıkarılma:

1.    Derneğin Yönetim Kurulu üyesi olunabilmesi için bir başka derneğin Yönetim Kurulu Üyesi olunmaması şartı aranır. Başka bir derneğin Yönetim Kurulu üyesi olan üyenin görevi düşer.

2.    Siyasi bir yapı içerisinde olduğu anlaşılan Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu kararıyla dernek üyeliği devam etmek kaydıyla Yönetim Kurulundan ihraç edilir.

3.    Yönetim Kurulu Asil Üyelerinden herhangi birinin çıkma ya da çıkarılması durumunda, Genel Kurul’ca seçilmiş ve en çok oy almış yedek üyeler sırasıyla Yönetim Kurulu’nca göreve çağırılır.

Madde 21. Yönetim Kurulu, lüzum gördüğü takdirde, uygun bir ücret karşılığında yeterli sayıda personel görevlendirebilir.

Madde 22. Denetim Kurulunun Görevleri:

Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurulca seçilir. Derneğin mali ve diğer işlerini denetlemekle görevlidirler.

Yönetim Kurulunun çalışmalarında aksaklık olan durumlarda, Dernek üyelerini doğrudan olağanüstü toplantıya çağırabilirler.

Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurul’da aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Madde 23. Yönetim Kurulu’na Bağlı Danışma Kurulları ve Çalışma Grupları:


Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalarda Genel Kurulla Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak üzere, konulara göre Yönetim Kurulunca Çalışma Grupları kurulabilir.

Ayrıca, devamlı olmayan bazı çalışmaların yürütülmesi için doğrudan doğruya Yönetim Kurulu tarafından geçici Çalışma Grupları kurulabilir.

Çalışma Grupları, faaliyetlerini Yönetim Kurulunca hazırlanan yönetmeliğe göre yürütür ve faaliyetlerinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

Madde 24. Derneğin Gelirleri:

 1. Derneğin gelir kaynakları yıllık üye aidatları, onursal üyelerin bağışları, hayırseverler tarafından yapılan bağışlar, vasiyet yoluyla gelecek para ve mallar, gayrimenkul bağışları, hükümetten alınacak izinle Derneğin tertip edeceği her türlü toplantı, organizasyon, bilimsel çalışma, sosyal araştırma gezi ve müsamerelerin hasılatı ve diğer gelirlerden ibarettir.

 1. Derneğin gelirleri, geldikleri yerler, bağışı yapanların adları, geldikleri günler, bağış şartlarının nev’i, kıymet ve miktarları gösterilmek suretiyle bir deftere kaydedilir.

 1. Derneğe giriş ücreti ve yıllık aidat Yönetim Kurulu kararıyla saptanır.

 1. Derneğin nakit varlığı Dernek adına milli bankalara Türk Lirası ya da Döviz cinsinden mevduat olarak yatırılır ya da Devlet Tahvili veya Hazine Bonosu alınarak bir bankanın kasasında Dernek adına saklanır.

 1. Dernek Yönetim Kurulu kasasında yasal makamlarca saptanandan, böyle bir limitin belirlenmediği hallerde 10 Cumhuriyet altınına eşdeğer TL’den fazla nakit para ve kıymet bulundurulamaz. İhtiyaç halinde Başkan ve Sayman’ın müşterek imzaları ile alınır.

 1. Bağışlar için, bağışları yapanlara Derneğin resmi mührünü havi, Başkan veya Sayman tarafından imzalanmış makbuzlar verilir.

Madde 25. Dernekte noterden tasdikli aşağıdaki defterler tutulur.

 1. Üye kayıt defteri,

 1. Karar defteri,

 1. Gelen-giden evrak defterleri,

 1. Gelir-gider defterleri,

 1. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri,

 1. Demirbaş defteri.

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Alındı belgesinde bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası alınır. Belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen, daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Bağış ve aidat toplayacak kişileri, Dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar mülki amirliğe tescil ettirilir.

Madde 26. Derneğin İç Denetim Şekilleri:


Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğü’ne göre Denetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Derneğin amacını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş üyeleri arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi biçimde gerçekleştirilmesi için de Denetim Kurulunun tetkikleri esas alınarak Genel Kuruldan geçirilmek üzere yönetmelik çıkarabilir.

Dernekte Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 27. Derneğin Borçlanma Usulü:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Borçlanma, derneğin gelir kaynaklarının en fazla 3’te biri kadar olabilir, derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Değiştirilme Usulü:

Madde 28. Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Genel Kurul’undur. Tüzük değişikliği olağan ya da olağanüstü Genel Kurul toplantı gündeminde yer almışsa veya genel kurul toplantısına katılan üyelerin onda biri tarafından gündeme alınması talep edilmişse genel kurulda görüşülebilir. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3’ünün oyudur.

Madde 29. Derneğin feshi:

 

 1. Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Fesih kararı verebilmek için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerden en az 2/3’ünün toplantıya katılması şarttır. Çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanmak üzere üyeler Madde 13’e göre çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üye sayısı ne olursa fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararı, hazır bulunan üyelerin 2/3’ü alır. Derneğin feshi 5 gün içinde Yönetim Kurulu tarafından en büyük mülki amirliğe yazılı olarak bildirilir.

 1. Genel Kurul kararı ile Dernek feshedildiğinde taşınmaz mallarının tamamı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakılır.

Madde 30. Bu tüzükte gösterilmeyen hususlarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddeleri uygulanır.


 
Hayata Dokun Derneği Kütüphanesi

Eğitimin sosyal hayatın desteklenmesi gereken yegane unsur olduğunu öngören Derneğimiz, 2012 yılından bu yana; Van, Muş, Tekirdağ, Diyarbakır, Trabzon ve İzmir illerindeki köy okullarına kütüphaneler açmaktadır. Her yıl ortalama 5 kütüphane açan derneğimizin...
DEVAMI...


Jehan Barbur Şarkılarıyla Hayata Dokunuyor Konseri

Sanatçı Jehan Barbur’un Hayata Dokun Derneği yararına verdiği konser İstanbul Bilgi Üniversitesi Mezunlar Derneği desteğiyle 26 Nisan 2013’te Bilgi Üniversitesi Kuştepe Ka...
DEVAMI...


Hayata Dokun’an Üniversiteler

2010’dan bu yana her yıl İstanbul Merkezli tüm devlet ve belli başlı özel üniversitelerde yapılan üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen konferans...
DEVAMI...


Tüm projeler için tıklayınız